Tariefkaart aanvragen
Merkonderzoek

Als je een nieuw beeld- of woordmerk laat ontwerpen is het verstandig om in een vroegtijdig stadium een merkonderzoek te laten verrichten. In dit gratis vooronderzoek wordt gekeken of er geen eerdere merkhouders zijn met een identiek of soortgelijk merk die jou kunnen verbieden het merk te gebruiken.

Ook wordt gekeken of de naam of het logo voldoet aan de juridische vereisten voor een merkregistratie. Daarmee kun je de exclusieve rechten op gebruik daarvan veilig stellen. We werken samen met Deponeerjemerk.nl die daarin geheel vrijblijvend adviseert.