Tariefkaart aanvragen
Basisschool de Origon
Basisschool de Origon
 | 
bekijk huisstijl ontwerp


Huisstijl basisschool | Schoolmarketing: Actief voor scholen

De Origon is onderdeel van een schoolgroep in Velsen waar we meerdere logo’s, websites en de naamgeving voor mochten verzorgen. Wij zijn gestart bij deze school met een Visiebox-sessie om zo de visie en missie voor iedereen helder te hebben. Vervolgens zijn we gestart met een namentraject om gezamenlijk tot een naam te komen die aansluit bij de school.

Naamgeving basisschool

We hebben ook de naam van de basisschool bedacht. Het woord Origon een samenvoeging van het woord origineel en de leermethode van de school OGO. Origineel omdat ieder kind uniek is met zijn eigen talenten die de Origon tot uiting laat komen, vandaar de kleuren uit de O. De O is ook een podium in de school waar kinderen kunnen optreden en hun talenten kunnen laten zijn. Het logo heeft zo een link met het gebouw, het kind en de visie van de school.

origon portfolio

Actief voor scholen  |  schoolmarketing  |  lees meer >

 


 

Samen met de school hebben we een brainstormsessie gedaan om de kernwaarden, kwaliteiten en wensen in kaart te brengen van de school. Deze kernwaarden hebben we verwerkt in het logo ontwerp van de school voorzien van een passende onderbouwing. Hierdoor is de basis gelegd voor de website ontwerp en andere visuele onderdelen van de school om zo consistent en krachtig naar buiten te kunnen treden.

Visie op onderwijs | De Origon:

Wat zorgt ervoor dat kinderen echt gemotiveerd zijn om te leren?

Wij denken door betekenisvol thematisch onderwijs te combineren met afwisselende werkvormen.

Vanaf 2017-2018 baseren wij ons onderwijsaanbod voor een groot deel op de grondbeginselen van IPC met behoud van een aantal mooie elementen van ons Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een themahoek waarin de echte wereld wordt nagebootst.

IPC
We wilden de creativiteit van het ontwerpproces met betrekking tot het onderwijsaanbod meer doelgericht gaan aanpakken. Daarom zijn wij dit schooljaar in de groepen 3 tot en met 8 een gestart met het International Primary Curriculum (IPC). Een thematische werkwijze waarbij alle zaakvakken en kunstzinnige vakken geïntegreerd wordt aangeboden. IPC is van origine een internationaal curriculum ontwikkeld voor de Shellscholen over de hele wereld. Inmiddels is er al enige jaren een Nederlandse versie die kerndoeldekkend is. Deze werkwijze combineren we met ons ontwikkelingsgericht onderwijs.

Hieronder een korte beschrijving van IPC afkomstig van hun website (in de ouderfoldervan IPC vindt u een uitgebreidere toelichting):

  • IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.
  • Waarde(n)vol leren:

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook

begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. We gaan in de groepen 1/2 in januari 2018 een proefthema van Early Years (de IPC-variant voor de kleutergroepen) draaien. Na afloop zullen we bepalen of we hiermee door willen gaan.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo gaan kinderen in het kader van het thema op stap om kennis te maken met de echte wereld. Iemand vanuit de echte wereld uitnodigen in de groep gebeurt ook. Daarna gaan de kinderen in de groep aan de hand van onderzoeksvragen aan de slag. In de lagere groepen speelt spel verbonden aan het thema een grote rol. Hierbij baseren wij ons op de OGO-principes waarbij de kinderen betrokken worden bij de ontwikkeling van het thema.

Voorbeeld:

  • Groep 3 thema: Chocolade. De kinderen gaan op bezoek bij de Verkadefabriek. In de klas wordt een chocoladewinkel ingericht waar spel plaats vindt met tot slot een echte verkoop.
  • Groep 5 thema: Archeologie. De kinderen gaan op excursie naar het Archeon. In de klas wordt toegewerkt naar een museum voor de hele school en de ouders.

Bekijk hier de website van basisschool De Origon