Tariefkaart aanvragen
Basisschool De Klimboom
Basisschool De Klimboom
 | 
bekijk huisstijlontwerp


Logo & Website ontwerp
De school noemde een aantal kenmerken in onze brainstormsessie die ze graag wilden terug zien in het logo ontwerp van de school zoals:

Kernwaarden Logo basisschool
• Kom maar op, dit wil ik, ik weet wat ik wil en waar ik naartoe ga.
• Samen plezier hebben.
• Als team samenwerken.

We hebben deze kernwaarden samengevat in een presentatie en verder uitgewerkt in het huisstijl ontwerp. Daarnaast wilden ze qua uitstraling de volgende kernwaarden graag terug zien:

Uitstraling Huisstijl ontwerp
• In iedere bloembol zit een bloem, aan ons om dit mooi uit te laten komen.
• Samen met plezier naar de Klimboom! warmte, liefde, zin in onderwijs, met plezier naar de school, je leert niet voor de school maar voor je leven
• Je mag anders en bijzonder zijn.

Logo basisschool  |  Schoolmarketing

Na een aantal schetsfases zijn we tot het onderstaande logo ontwerp gekomen. Omdat de school zo enthousiast was over het proces en ontwerp zijn we de vertaling gaan maken van het logo ontwerp naar de website van de basisschool. De huidige website voldoet niet meer aan wat de school wil uitstralen. We denken dan meteen mee over andere wensen van de school op het gebied van schoolmarketing zoals zichtbaarheid, communicatie en leerlingenwerving.

 

Logo ontwerp basisschool | Huisstijl ontwerp | Website basisschool De Klimboom

logo basisschool de klimboom

Schoolmarketing  |  lees meer >

 

 


 

Missie van basisschool De Klimboom

Het motto van onze school wordt omschreven als: ”Zin in onderwijs” Daarbij werken alle  betrokkenen samen vanuit respect en gelijkheid. Ondernemend, initiatiefrijk en gericht op kansen aan leren, door en ten dienste van het kind gericht op: zelfontplooiing, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen.

Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat we vanuit onze moderne jaargroepsysteem doorgroeien naar een ontwikkelingsgerichte, toekomstgerichte en duurzame brede school. Dit doen we door invulling te geven aan ondernemend onderwijs, stimulerend personeelsbeleid, verantwoord, daadkrachtig financieel beleid, toekomstgerichte huisvesting, open communicatie en kwaliteitszorg.

Kernwaarden binnen de missie die we belangrijk vinden zijn:  

Kindgerichtheid:
Resultaatgericht: eruit halen wat er in zit, kijkend naar alle kwaliteiten, zowel cognitief als creatief waarbij het kind zichzelf mag zijn.

Ons  onderwijs is gericht op brede ontwikkeling. Het aanleren van kennis en vaardigheden gaat hand in hand met plezier, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Betrokkenheid:
Zorgen voor een uitdagende leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van het kind.
Het leren gaat beter als je aansluit bij kwaliteiten en belangstelling van kinderen en ze mede eigenaar maakt van het leren.
Ouderbetrokkenheid is voor De Klimboom hier zeker ook een belangrijk onderdeel bij.

Welbevinden:
De  kwaliteiten van het kind worden gezien en het kind  kan zich daarin ontwikkelen
 
Vertrouwen:
Veiligheid, gelijkwaardigheid en openheid naar elkaar

Zelfredzaamheid:
Bewustwording van de leefomgeving waarbij zelfstandig werken een belangrijk gegeven is.

Bron: Website basisschool De Klimboom